عرضه وب سرویس های بیمه ای در بیمه ملت

عرضه وب سرویس های بیمه ای در بیمه ملت

مقدمه مطابق گزارش مکنزی، اکوسیستمهای مورد انتظار برای ظهور تا سال ۲۰۲۵، درآمدی بالغ بر ۶۰ تریلیون دلار یا تقریبا ۳۰ درصد درآمد جهانی را به خود اختصاص خواهند داد. بیمه در بیشتر این اکوسیستم ها حضور غیرمستقیم اما تاثیرگذاری دارد. بیمه گران برای این حضور، نیازمند بهره...