تحوّل دیجیتال و حرکت به سمت بیمه‌گری باز: الزام اساسی صنعت بیمه

تحوّل دیجیتال و حرکت به سمت بیمه‌گری باز: الزام اساسی صنعت بیمه

تحولات فناورانۀ صنعت بیمه در دنیا که از چند دهه پیش آغاز شده بود، امروزه با سرعت بیشتری در حال خودنمایی است و تصویری از چشم انداز کاملاً انقلابی آن به نمایش درآمده است. بروز این تحولات در کنار تغییر انتظارات مشتریان و ایجاد مدل های کسب و کار دیجیتال، روند سنتی کسب و...