فناوری های ارتباط از راه دور (Telematics / Telemetry) در صنعت بیمه

فناوری های ارتباط از راه دور (Telematics / Telemetry) در صنعت بیمه

رشد سریع و بی وقفه در صنایع نوین منجر به انقلابی عظیم در سایر صنایع وابسته از جمله صنعت بیمه شده است. پیش بینی می شود این روند با رشد فزاینده ای در سال­های پیش رو نیز همراه شود. بر خلاف نقش محوری مدل کسب و کار سنتی صنعت بیمه در گذشته، فناوری های جدید، کلیه ابعاد تجارت...