هم‌پیشگی شرکت‌های بیمه و کسب و کارهای هوشمندسازی منازل مسکونی

هم‌پیشگی شرکت‌های بیمه و کسب و کارهای هوشمندسازی منازل مسکونی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌اینترنت اشیاء جهان را در سال­‌های پیش رو به سرعت تغییر خواهد داد. در سال ۲۰۱۰ مردم تنها ۱۲.۵ میلیارد تجهیزات شبکه­‌ای در اختیار داشتند. پیش‌بینی­ می‌شود که در سال ۲۰۲۵ این مقدار به بیش از ۵۰ میلیارد خواهد رسید. مردم از این تجهیزات و وسایل که مجهز به سنسور و...