بیمه خرد یا میکرواینشورنس و کاربردهای آن در صنعت بیمه

بیمه خرد یا میکرواینشورنس و کاربردهای آن در صنعت بیمه

آیا تاکنون در خصوص بیمه خرد یا میکرواینشورنس و کاربردهای آن در صنعت بیمه چیزی شنیده اید؟ بحران‌های متعددی همواره در کمین خانواده ها و افراد قرار دارد که بسته به وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنها می‌تواند از شدت اثر پذیری متفاوتی برخوردار باشد؛ اتفاقاتی از قبیل فوت یا از...
ایجاد یک پلتفرم ای‌پی‌آی بیمه

ایجاد یک پلتفرم ای‌پی‌آی بیمه

اگر به دنبال طراحی یک اکوسیستم مناسب برای شرکتهای بیمه هستیم که در عصر تحوّل دیجیتال بتوانند با سایر کسب و کارها مشارکت داشته باشند، باید در ابتدا یکسری ای‌پی‌آیِ کسب و کاری طراحی و پیاده سازی کنیم تا این کسب و کارها بتوانند از خدمات بیمه‌گری باز ما در محصولات و خدمات...